–  VITI I –
2 orë në javë;
70 orë në vit
–  VITI II –
2 orë në javë;
70 orë në vit
–  VITI III –
2 orë në javë;
64 orë në vit