Për ne

Mirë se vini në
British Gymnasium of Technology

Programi jonë i Teknologjisë së Informacionit është zhvilluar në bashkëpunim me punëdhënësit dhe përfaqësuesit e arsimit të lartë dhe organet përkatëse profesionale ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, është siguruar që përmbajtja të jetë e përditësuar dhe të përfshijë njohuritë, të kuptuarit, aftësitë dhe atributet personale të kërkuara në këtë sektor.

Misioni

Gjimnazi Britanik i Teknologjisë është standard për besueshmëri, gjthëpërfshirje, konsensus, konsistencë.

Vizioni: Për të ofruar një edukim të besueshëm dhe gjithëpërfshirës në një mjedis mësimor edukues dhe sfidues ku dominon konsensusi dhe konsistenca për të nxjerrë qytetarë të sigurt në komunitetin e tyre ku ata veprojnë.

Misioni ynë është aftësimi profesional, individual si dhe përgatitja e nxënësve për studimet e larta dhe tregun e punës në fushën e Teknologjisë së Informacionit.

Kjo do të arrihet përmes:

Përparësitë e
British Gymnasium of Technology

British Gymnasium of Technology është gjimnazi i parë në Kosovë që është i fokusuar tërësisht në fushën e Teknologjisë së Informacionit.

Stafi Profesional

Staf i kualifikuar dhe i përgjegjshëm

Mëso më shumë
Programet më të mira

Programe koherente studimi në fushën e Teknologjisë së Informacionit

Mëso më shumë
Extended Diploma nga Pearson

Nxënësit do të pajisen me çertifikatë nga institucionet e vlerësuara ndërkombëtare

Mbështetja e nxënësve

Numër i limituar i nxënësve në mënyrë që përkujdesja ndaj tyre të jetë më e madhe

Program i akredituar i Teknologjisë Informative:

Me 1787 orë profesionale me aktivitete praktike nga bota reale ose të simuluara dhe ate per tri vite ne njërin nga fokuset profesionale:

 • Zhvillues i softuerit (Software Developer)
 • Zhvilluesi i Uebit/Përmbajtjes (Web/Content Developer)
 • Dizajnues i aplikacioneve mobile (Mobile App Designer)
 • Dizajnues i Lojërave (Games Designer)
 • Programues (Programmer)
 • Mbështetje për IT/Analizën e Biznesit (IT/Business Analysis Support)

Me 443 orë të Gjuhës Gjermane per tri vite, deri tek niveli B2

Literaturë e standardizuar ndërkombëtare

Mësimdhënës me përvojë dhe nga industria

PRAKTIKA TË NGRITJES SË AFTËSIVE TË TRANSFERUESHME TË PUNËSIMIT SI:

Aftësitë njohëse dhe të zgjidhjes së problemeve – duke përdorur të menduarit kritik, qasja në problemet jo rutinë, aplikimi i zgjidhjeve kreative në nivel të ekspertit si dhe përdorimi i sistemeve dhe teknologjisë

Aftësitë ndërpersonale – komunikimi, puna në ekip, negocim dhe ndikim, vetë-prezantimi

Aftësitë ndërpersonale – vetë-menaxhimi, përshtatshmëria dhe fleksibiliteti, vetë-kontrolli dhe zhvillimi.

NJOHURI DHE AFTËSI TË TRANSFERUESHME QË KËRKOHEN NGA UNIVERSITETET SI:

 • Të mësuar në mënyrë të pavarur
 • Hulumtim në mënyrë aktive dhe metodike
 • Përgatitja e prezantimeve dhe aftësi për të qenë anëtarë aktiv të grupit
 • Zhvillim krijues dhe aftësitë analitike
 • Telefoni
  +383 48 600 044
 • Orari i punës
  E hënë - E premte 8:00 - 17:00
 • Lokacioni
  Dervish Çollaku nr. 76, Prishtinë
 • Telefoni
  +383 48 600 044
 • Orari i punës
  E hënë - E premte 8:00 - 17:00
 • Lokacioni
  Dervish Çollaku nr. 76, Prishtinë