Mundësi punësimi

Mundësi punësimi

Kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë formën duke bashkëngjitur një CV.

Vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtet e kërkuara do të ftohen për intervistë.

Apliko per pune