–  VITI I –
4 orë në javë;
140 orë në vit
–  VITI II –
4 orë në javë;
140 orë në vit
–  VITI III –
3 orë në javë;
96 orë në vit