Lënda e Psikologjisë ligjërohet gjatë vitit të parë, një orë në javë.

Psikologjia përveç si lëndë, do të jetë shumë e përfshirë në shkollë, pasi përmes profesoreshës shumë të kualifikuar në profesionin e saj, nxënësit do të kenë mundësinë të këshillohen për çfarë do nevojë të tyre, gjatë gjithë orarit të mësimit.