– VITI II
 2 orë në javë; 64 orë në vit
 10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
4 orë punë në industri
–  VITI III –
2 orë në javë; 59 orë në vit
10 orë punë praktike
5 orë vetë studim
10 orë punë në industri

Moduli me pak fjalë

Nxënësit hulumtojnë aplikacionet mobile dhe dizajnojnë e zhvillojnë një aplikacion të destinuar për përdorim në pajisjet mobile.

Prezantimi i modulit

Miliona njerëz mbajnë një pajisje mobile që rivalizon aftësinë e shumë kompjuterëve desktop. Këto pajisje ofrojnë një gamë të gjerë funksionaliteti duke bashkuar shumë teknologji të ndryshme. Për të zhvilluar aplikacione mobile me cilësi të lartë, duhet të kuptoni se si ato janë krijuar për t’u ekzekutuar në mënyrë specifike në pajisjet mobile dhe si mund të shfrytëzoni teknologjitë aktualisht të disponueshme për të siguruar një produkt përfundimtar efektiv.

Në këtë njësi ju do të hulumtoni aplikacionet mobile, si përdoren, pse janë krijuar, ndryshimet midis pajisjeve dhe implikimet e krijimit dhe përdorimit të softuerit në pajisjet mobile. Ju do të studioni konsideratat e dizajnit të qenësishme në aplikacionet mobile dhe dizajnin e përgjithshëm të softuerit. Ju do të dizajnoni, zhvilloni, testoni dhe rishikoni një aplikacion mobil për të përmbushur një grup specifik kërkesash të klientit.

Me mbi një milion aplikacione në Apple App Store™ dhe Google Play Store™, dhe me popullaritetin në rritje të pajisjeve mobile Microsoft Windows®, industria e zhvillimit të aplikacioneve mobile është shumë konkurruese dhe po zgjerohet vazhdimisht. Shumë organizata përdorin aplikacione mobile për të mbështetur operacionet e tyre në një mënyrë ose në një tjetër. Zhvillimi i aplikacioneve mobile është një aftësi e rëndësishme për zhvilluesit e programeve kompjuterike që dëshirojnë të ruajnë avantazhin e tyre konkurrues. Kjo njësi do t’ju ndihmojë të përparoni në një rol të zhvillimit të aplikacionit dhe ju jep një bazë për studime të mëtejshme të projektimit dhe zhvillimit të aplikacioneve dhe shërbimeve mobile.

Shkarko syllabusin e lëndës: ZHVILLIMI I APLIKACIONEVE MOBIL1

Aktivitetet

  • 15 orë punë praktike
  • 10 orë vetë studim
  • 14 orë punë në industri