Shqiprim Imeri

mail

Email

shqiprim.imeri@bgt.school

Edukatë Fizike

Shqiprimi Imeri do të përkujdeset për Edukimin Fizik dhe Sportiv të studentëve të BGT-së. Ai mban titullin Master në këtë fushë.

Si aset për mësimdhënie të sukseshme, prof. Shqiprimi ka përvojën si themelues dhe kryetrajner i i Klubit të Gjimnastikës “Kulina”, me të cilin merret aktualisht edhe sot. Përveç trajnimit Shqiprimi ka përvojë edhe si ligjërues në Kolegjin “Universi” dhe në Akademinë “Ora”.

Përvoja e punës e detajuar:

  • Kryetrajner dhe Themelues i Klubit të Gjimnastikës "Kulina" (Aktualisht
  • Asistent dhe Bartës i Lëndes së Edukimit Fizik në Kolegjin "Universi" (2018 – 2021)
  • Mësimdhënës i ciklit të ulët nga Kl 1-9 Akademia "Ora" (2019)

Trajnimet që ka ndjekur Shqiprimi gjatë viteve të zhvillimit të tij në karrierën profesionale, janë si më poshtë:

  • Trajnim në Klubi e Karates "Besa" në Luzhan
  • Trajnim në Klubin e Boksit "Gollaku"
  • Trajner i licensuar i Gjimnastikës nga Federata e Gjimnastikës së Kosovës dhe ekspertja Orna Shai dhe Hana Liskorova
  • Kryetar në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit (2 vite)
  • Kryetar për dy vite rradhazi ku ka marrë mirënjohje nga Kryetari i Studentëve për përfaqësimin e drejtë të studentëve i zgjedhur nga Rektori Majram Demaj si studenti më i dalluar i gjeneratës