–  VITI I –
3 orë në javë;
105 orë në vit
–  VITI II –
3 orë në javë;
105 orë në vit
–  VITI III –
3 orë në javë;
96 orë në vit