Fitim Veliu

mail

Email

fitim.veliu@gmail.com

Gjuhë shqipe dhe letërsi

Fitim Veliu është profesor i lëndës së Gjuhës Shqipe në BGT. Veliu studimet themelore në Departamentin e Gjuhës Shqipe i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës, e gjithashtu edhe ato Master e Doktoraturën.

Ai ka përvojë shumë-vjeçare në mësimdhënie në disa nga institucionet më të rëndësishmë të arsimit në vend siç janë: Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në SH.M.L.T “28 Nëntori”, Profesorë i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe – SH.F.M.U ”Ismail Qemali”, Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe – M.L.”Sami Frashëri”, Asistent në Fakultetin e Filologjisë – Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”, Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe nw Kolegjin “Mehmet Akif”.

Përvoja e punës e detajuar:

  • Profesor në përgatitjen e nxënësve për Maturën Shtetërore – Qendra “Infinit”(Aktualisht)
  • Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe – SH.M.L.T “28 Nëntori” (Aktualisht)
  • Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe – SH.F.M.U “Ismail Qemali” (2020 – 2021)
  • Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe – M.L.”Sami Frashëri” (2019 – 2020)
  • Asistent në Fakultetin e Filologjisë – Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” (2019 – 2020)
  • Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe – SH.F.M.U.”Akademia ora” (2018 – 2019)
  • Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe – Kolegji “Mehmet Akif College” (2009 – 2018)
  • Ligjërues në Fakultetin e Edukimit – Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (2018)