–  VITI II –
2 orë në javë;
64 orë në vit
–  VITI III –
2 orë në javë;
59 orë në vit

Moduli me pak fjalë

Nxënësit hulumtojnë industrinë e lojërave kompjuterike dhe ndikimin në trended teknologjike dhe sociale. Ata do të dizajnojnë dhe zhvillojnë një lojë kompjuterike për të përmbushur kërkesat.

Prezantimi i modulit

Industria e lojërave kompjuterike ka ardhur duke u rritur nga viti në vit dhe është kthyer në një industri me shumë miliarda. Me mbizotërimin e pajisjeve kompjuterike, konzollave të lojërave dhe pajisjeve mobile, kjo rritje nuk tregon asnjë shenjë ngadalësimi. Shumë lojëra kompjuterike janë prodhime të mëdha që përfshijnë një sërë njerëzish si programues, artistë grafikë, animatorë, stilistë të nivelit, aktorë dhe regjisorë. Si zhvillues lojërash, ju do të analizoni nevojat e një klienti dhe do të kuptoni potencialin dhe kufizimet e zgjidhjeve të ndryshme të lojërave.

Në këtë njësi, ju do të hulumtojnë teknologjitë e përdorura në industrinë e lojërave kompjuterike dhe implikimet që ato kanë për përdoruesit, zhvilluesit dhe organizatat. Ju do të analizoni se si nevojat dhe preferencat e përdoruesve ndikojnë në dizajnin e lojës dhe se si teknologjitë e synuara ndikojnë në dizajnin dhe zhvillimin e një loje kompjuterike. Së fundmi, ju do të dizajnoni, krijoni dhe rishikoni një lojë kompjuterike për të përmbushur kërkesat dhe për të reflektuar mbi aftësitë dhe kuptimin e aplikuar gjatë procesit të projektimit dhe zhvillimit.

Ju do të aplikoni aftësi analitike që do të përdoren nga çdo zhvillues softuerësh për të hetuar teknologjitë e disponueshme dhe tendencat aktuale në mënyrë që të hartoni dhe zhvilloni zgjidhje të përshtatshme softuerike. Aftësitë që fitoni përmes kësaj njësie do t’ju bëjnë të përparoni drejt punësimit në industrinë e lojërave kompjuterike, për shembull në rolet e zhvilluesit të lojrave kompjuterike dhe zhvilluesit të softuerit.

Shkarko syllabusin e lëndës: ZHVILLIMI I LOJËRAVE KOMPJUTERIKE