Egzon Salihu

mail

Email

egzon_s14@live.com

Programim

Zhvillimi i lojërave kompjuterike

Përshtatja dhe integrimi i aplikacioneve

Grafika digjitale 2D dhe 3D 

Animacion digjital dhe efektet

Egzon Salihu është profesor në BGT në lëndët Programim, Zhvillimi i lojërave kompjuterike, Përshtatja dhe integrimi i aplikacioneve, Grafika digjitale 2D dhe 3D dhe Animacion digjital dhe efektet.

Salihu është Master i Shkencës në Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri nga Univeristeti për Biznes dhe Teknologji. Gjatë shkollimit të tij Salihu ka qenë edhe në shkëmbimin Erasmus+ në ciklin master në në Fakultetin e Telekomunikacionit në Universitetin e Sofjes.

Përvoja e punës së detajuar:

 • Nga viti 2009 deri në vitin 2013 ka punuar IT në D.P.T. "DILA" Gjilan.

Trajnimet

 • Struktura e përgjithshme katërditore e trajnimit të zbatimit nga BTEC (Pearson) Mars 2022
 • Krijimi i ekipit
 • Procesi i vlerësimit
 • Planifikimi dhe metodat e vlerësimit
 • Sigurimi i cilësisë
 • Administrimi
 • Planifikimi i zhvillimit
 • Procesi i miratimit
 • Aftësitë TIK & Digjitale- Gjuha E Programimit Python – ICT for Kosovo’s Growth , "Përkrahja e BE-së për Konkurruencën e Sektorit të TIK-ut të Kosovës", Përfundoi me sukses 300 orët. të trajnimit. Në emër të projektit: Grigoris Kontzoglou, dhe Ministria e Ekonomisë dhe Mjedisit: Agim Kukaj. Implementuar nga WEglobal, Unioni Evropian 4 Kosova.
 • Çertifikimi i Pjesësuarve Të Modulit: "Paradigma e Kërkimit të Shkencës së Dizajnimit" - Universiteti i Pejës, Fakulteti i Inxhinierisë dhe Teknologjisë së Informacionit. Mori pjesë në 6 leksione të ofruara nga Prof. Dr. Malgorzata Pankowska nga Universiteti i Ekonomisë në Katowice, Poloni, në një vizitë virtuale në CEEPUS në Universitetin e Pécs, Hungari.
 • Pcap: Besimet e Programimit në Python – Cisco Networking Academy®, Python Institute