Kaltrina Kajtazi

mail

Email

kaltrina.kajtazi@bgt.school

Ekonomia dhe ndërmarrësia

Kaltrina Kajtazi është profesoreshë e lëndës ‘Ekonomia dhe Ndërrmarrësia’ në Gjimnazin Britanik të Teknologjisë.

Kajtazi studimet bachelor i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” në Fakultetin Filozofik. Ndërsa masterin në Universitetin “Sheffieldit” në Greqi, për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore. Sot, Kaltrina është kandidate për Doktorature (PHD Candidate) në degën Administrim Biznesi, në South East European University.

Ndër vite ajo ka kryer praktikë dhe ka punuar për të ndërtuar karrierën e saj profesionalisht, Kaltrina ka punuar në ATK dhe Këshilltare e Burimeve Njerëzore.

Përvoja e punës e detajuar:

  • Departamenti i Tatimpaguesve të Mëdhenj, në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) (05/2016-07/2016)
  • Praktikë në Burimet Njerëzore, ku edhe ka punuar më pas këshilltare e Burimeve Njerëzore. (03/2018-12/2018)
  • Aktualisht ajo është ligjwruese në Kolegjin Universum, si dhe punon Specialiste e Burimeve Njerëzore në Bankën Për Biznes (BPB).

Trajnimet:

  • Struktura e Përgjithshme Katërditore e Trajnimit të Zbatimit nga BTEC (Pearson) Mars 2022
  • Aftësitë Prezantuese dhe Ndërtimi i Ekipit – Shenaj Shala, Nëntor 2021
  • Trajnim në Metodologjinë e Hulumtimit dhe Jamovi – Kolegji Universum Qershor 2021
  • Teknikat e Shitjes dhe Komunikimit Përmes Telefonit – EPPC Shqipëri dhe Kosovë